Výbor pre rekreačnú Slovenčinu Odoo verzia 15.0-20220426

Informácia o Výbor pre rekreačnú Slovenčinu inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Emailový marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Udalosti
Publikujte udalosti, predávajte lístky
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Blogy
Publikujte diskusné príspevky, ohlásenia, novinky
Fórum
Spravujte fórum s FAQ a Q&A